Mentori

Lucija je završila osnovnu i srednju glazbenu školusmjer glazbenik teoretičar. U glazbi je aktivno od drugog razreda osnovne škole, a trenutno je na trećoj godini menadžmenta u hotelijerstvu.

Dominik je završio osnovnu i srednju glazbenu školu (smjer klavir) u Zadru. Bavi se pedagoškim radom i skladanjem pjesama, a sudjelovao je i u brojnim glazbenim događanjima u Zadru..

Francesca je završila osnovnu i srednju glazbenu školu u Zadru, smjer klavirist. Diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Članica je vokalnog ansambla Harmonija disonance i gamelan ansambla Jaman Suara.

Frane nakon završene srednje glazbene škole u Rijeci, kreće na studij glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Puli.

Marko je završio srednju glazbenu školu Ferdo Livadić u Samoboru. Pohađao je i međunarodnu ljetnu školu Youngmasters u Samoboru, a diplomirao je glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. 

Sara je završila osnovnu glazbenu školu Mirković, a 2012. i srednju glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova – smjer glazbenik klavirist.


Latica je završila osnovnu (klavir) i srednju glazbenu škola Blagoja Berse (teorijski smjer) te studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Pohađa i solo pjevanje u Glazbenoj školi Blagoja Berse u klasi prof. Viktorije Badrov.

Filip je završio prirodoslovno – matematičku gimnaziju, a trenutno studira kroatistiku i lingvistiku.

Mario je diplomirani ekonomist, grafički inženjer i licencirani turistički vodič.

Mirjana je profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti i stručni specijalist poslovne administracije,

Manda je menadžerica s dugogodišnjim marketinškim iskustvom.