Održan zimski kolokvij

28.01.2016. održali smo uspješan kolokvij naših polaznika u pubu Sabrage.

Kao i uvijek, polaznici instrumentalnih programa pratili su pjevače.

Mentori su polaznicima certificiranih programa dodijelili ocjene. Sva tri trimestralna kolokvija utječu na završnu ocjenu.

Klubski koncert za odabrane, na kojem se najbolje gradi samopouzdanje i odnos s publikom.

 

Uskoro foto i video materijali.