Tags

Related Posts

Share This

Stvaramo čaroliju!

Ovako to izgleda kad profesionalci rade za djecu!

David Petrović suvereno vodi probe s Tamarom Dorčić, alternacijom Anamariom Brižan i scenskim pomagačem Ninom Perić Dešić.

rezija

Mensur Puhovac također sudjeluje u predstavi, a kao voditelj Teatrića pomaže Nisi i Davidu oko tehnike.

Linguae i Maraton pripremaju upise u programe Čičak Jezičak i Magic Musical koji će se održati isti dan nakon predstave!

Sneak peak izrade scenografije:

srtolica sjena ormar lampa